Terug
Gepubliceerd op 20/01/2023

Agenda  Gemeenteraad

ma 30/01/2023 - 19:30 Raadzaal
 • 1.

  2023_GR_00001 - Eedaflegging van een nieuw gemeenteraadslid - Goedkeuring

 • 2.

  2023_GR_00002 - Over te gaan tot de samenstelling van de commissies - Goedkeuring

 • 3.

  2023_GR_00003 - Vacantverklaring van een voltijdse contractuele betrekking van algemeen directeur - Goedkeuring

 • 4.

  2023_GR_00004 - Wijziging rechtspositieregeling Stad Turnhout en gemeenschappelijke functies OCMW Turnhout en arbeidsreglement Stad Turnhout - Goedkeuring

 • 5.

  2023_GR_00005 - Verlenging dienstenovereenkomst met de Projectvereniging Stadsregio Turnhout en Erfgoed Noorderkempen - Goedkeuring

 • 6.

  2023_GR_00006 - Overdracht wegenis- en infrastructuurwerken Hoveniersstraat - Heggepad - Goedkeuring

 • 7.

  2023_GR_00007 - Nerostraat - onderhandse verkoop strookje grond ikv ontwikkeling Heizijdse Velden - Goedkeuring

 • 8.

  2023_GR_00008 - Toekenning nominatieve subsidies 2023 - Goedkeuring

 • 9.

  2023_GR_00009 - Dienstenovereenkomst 2023 Stad Turnhout - Blairon nv - Goedkeuring

 • 10.

  2023_GR_00010 - Renovatie open stadsatelier - lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 • 11.

  2022_GR_00243 - Gewijzigd toelagereglement betreffende de toekenning van een premie ter preventie van diefstal in woningen - Goedkeuring

 • 12.

  2023_GR_00011 - Definitief rapport van de opvolging van de aanbevelingen van de thema-audit 'sportinfrastructuur' door Audit Vlaanderen - Kennisneming

 • 13.

  2023_GR_00012 - Goedkeuring herwerking masterplan Innovatiepool Stationsomgeving (Niefhout) - Goedkeuring

 • 14.

  2023_GR_00013 - Delegatie bevoegdheid goedkeuren contracten en overeenkomsten in kader van uitvoering vrijetijdsevenementen - Goedkeuring

 • 15.

  2023_GR_00014 - Betonherstellingen 2023-2027 - lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 • 16.

  2023_GR_00015 - Onderhoud kleinschalige verhardingen 2023-2027 - lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 • 17.

  2023_GR_00016 - Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg inzake de Egelskop - Goedkeuring

 • 18.

  2023_GR_00017 - Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg inzake de Lisdodde - Goedkeuring

 • 19.

  2023_GR_00018 - Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg inzake de Pitrus - Goedkeuring

 • 20.

  2023_GR_00019 - Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg inzake de Sleedoorn - Goedkeuring

 • 21.

  2023_GR_00020 - Stedelijke Academies Turnhout – aanpassing academiereglement na aanpassingen regelgeving rond afwezigheden - Goedkeuring

 • 22.

  2023_GR_00021 - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans – wijziging reglement huurinstrumenten - Goedkeuring

 • 23.

  2023_GR_00022 - Lastvoorwaarden en gunningswijze - rioleringswerken Nonnenstraat - Goedkeuring

 • 24.

  2023_GR_00023 - Premiestelsels kernwinkelgebied en overgangszone - Klimaat: vergroening en zuinig energieverbruik handelspanden - Goedkeuring

 • 25.

  2023_GR_00024 - De aanleg en inrichting van een gemeenteweg en de wijziging van de rooilijn - riolerings- en wegenwerken Heizijde – OMV-2022-276 - Goedkeuring

 • 26.

  2023_GR_00025 - Voorlopige vaststelling van het ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Sportcomplex' - Goedkeuring

 • 27.

  2023_GR_00026 - Aanstelling van aantal nieuwe gewestelijke vaststellers gemeentelijke administratieve sancties - Goedkeuring

 • 28.

  2023_GR_00027 - Overeenkomst voor het ter beschikking stellen van een medewerker aan de vzw Kinderopvang Turnhout - Goedkeuring

 • 29.

  2023_GR_00028 - Dadingsovereenkomst tussen Stad Turnhout en een contractueel personeelslid - Goedkeuring

 • 30.

  2023_GR_00029 - Beëindiging selectieprocedure van voltijds contractueel algemeen directeur zonder geslaagde kandidaten - Kennisneming